மஞ்சள் சேலையில் சிறகடிக்கும் ஸ்ரீதேவி மகள் ஜான்வி..!

நடிகை ஸ்ரீதேவி மகள் ஜான்வி கபூர், தீபாவளி ஸ்பெஷலாக குடும்பத்துடன் சேர்ந்து குதூகல புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த புகைப்படங்கள் இதோ.

மஞ்சள் சேலையில் சிறகடிக்கும் ஸ்ரீதேவி மகள் ஜான்வி..!


மஞ்சள் சேலையில் சிறகடிக்கும் ஸ்ரீதேவி மகள் ஜான்வி..!


மஞ்சள் சேலையில் சிறகடிக்கும் ஸ்ரீதேவி மகள் ஜான்வி..!


மஞ்சள் சேலையில் சிறகடிக்கும் ஸ்ரீதேவி மகள் ஜான்வி..!


மஞ்சள் சேலையில் சிறகடிக்கும் ஸ்ரீதேவி மகள் ஜான்வி..!