முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

அவமானத்தால் ஜனனி குயின்சியின் காலில் ஏன் விழுந்தார் தெரியுமா? ஷாக்கில் ரசிகர்கள்.

கருத்துகள்